Bezoek aan het experience center alleen mogelijk op afspraak. Plan uw bezoek via het contactformulier en er wordt contact met u opgenomen voor een afspraak. Maak afspraak »

Garantievoorwaarden Hi-Five

Verlengde Garantievoorwaarden Hi-Five Boretti B.V.

1. Algemeen
Boretti B.V. is merkhouder van Boretti en M-System. De producten van deze merken zijn ontwikkeld en geproduceerd met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid. Boretti B.V. garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende een garantieperiode van 2 jaar na aankoop.
Op de collectie Boretti fornuizen aangekocht vanaf 1 maart 2018 geldt een standaard garantieperiode van 5 jaar na uw aankoop, waarbij er vanaf het 3de jaar alleen de voorrijkosten in rekening gebracht zullen worden.
Mocht er zich een probleem voordoen dan geeft Boretti B.V. een aantal zekerheden waarop u, indien nodig, een beroep kunt doen. In dit document vindt u de garantiebepalingen die van toepassing zijn op alle door Boretti B.V. geleverde Boretti en M-System keukenapparatuur en outdoor producten in de Benelux.
Deze garantievoorwaarden zijn een aanvulling op de wettelijke garantieverplichtingen en tast de rechten van consumenten op geen enkele wijze aan. Boretti B.V. erkent daarnaast het Consumentenrecht.

2. Termijn
Door registratie (binnen 2 maanden na aankoop) van 4 of meer Boretti keukenapparaten (uitgesloten hiervoor zijn klein huishoudelijk, outdoor, kranen en accessoires), die u in één keer op één factuuradres aankoopt, verlengt u de 2 jaar fabrieksgarantie tot 5 jaar Hi-Five Garantie. Het Hi-Five Garantie-certificaat ontvangt u vervolgens binnen 2 maanden. Deze garantie begint na 2 jaar en eindigt 60 maanden na de leveringsdatum zoals vermeld op het aankoopbewijs en kan alleen worden verleend na overlegging van het ongewijzigde garantie-certificaat.
Voor aanvraag van Hi-Five garantie verwijzen wij u naar www.boretti.com/service/hi-five-garantieplan.
Let op: wordt een keukenapparaat binnen deze termijn vervangen onder de verlengde garantie, dan vervalt de Hi-Five Garantie voor dit apparaat. Op de overige keukenapparatuur blijft deze verlengde garantie uiteraard wel van toepassing. Deze regeling doet verder niets af aan de coulanceregeling zoals beschreven in de garantievoorwaarden van Boretti B.V.. Op iedere door Boretti uitgevoerde reparatie is 6 maanden garantie van toepassing.

3. Dekking
De garantie dekt alle soorten technische gebreken aan door Boretti B.V. geleverde keukenapparatuur en outdoor producten ten gevolge van constructie- en materiaalfouten, die bij normaal gebruik volgens de handleiding voor kunnen komen en binnen de garantietermijn zijn ontstaan en gemeld. Boretti verplicht zich in deze gevallen het gebrek ter plaatse kosteloos te herstellen (eventueel door vervanging van defecte onderdelen). Lukt dit niet, dan zal Boretti B.V. besluiten om het gehele product te vervangen door een nieuw apparaat.
Hierbij behoudt Boretti zich het recht voor om een product dat niet meer tot haar assortiment behoort te vervangen door een minimaal gelijkwaardig model. In het geval dat uw apparatuur defect raakt en u hierdoor niet kunt koken of koelen, dan streeft Boretti B.V. er naar, indien nodig na beoordeling van Boretti B.V., u zo snel mogelijk te voorzien van een leenproduct. Alle uit hoofde van de garantieregeling vervangen onderdelen worden eigendom van Boretti. Deze garantievoorwaarden gelden voor alle in de Benelux door Boretti B.V. op de markt gebrachte en in gebruik zijnde keukenapparatuur en outdoor producten. De garantie beschreven in dit document is geldig bij consumptief gebruik. Producten aangekocht via een veiling vallen buiten deze garantievoorwaarden. Voor professioneel gebruik geldt een garantie van 1 jaar.

4. Service aan huis (het garantietraject)
De herstelling of vervanging aan huis zal plaatsvinden door de servicedienst van Boretti B.V.. Wilt u een garantieaanvraag indienen, dan kunt u direct contact opnemen met onze servicedienst. De contactgegevens staan onderaan dit document vermeld (eventueel kunt u zich ook wenden tot de dealer waar u het product heeft gekocht, deze zal dan uw garantieaanvraag naar Boretti B.V. sturen).
Boretti B.V. streeft ernaar uw garantieclaim tot uiterlijk 36 uur na ontvangst in behandeling te nemen. Vervolgens zetten de medewerkers van de servicedienst zich, in samenspraak met u, in voor een maximale reparatietermijn (rectificatie) van 1 werkweek. Is een voor de werking niet essentieel onderdeel onverhoopt niet op voorraad, dan zal de rectificatie redelijkerwijs worden verlengd.

5. Organisatiekenmerken
Boretti B.V. is door het onafhankelijke garantie-instituut Certimark officieel gecertificeerd met 5 sterren. Dit is de hoogst mogelijke beoordeling. Het bijbehorende certificaat garandeert de in de norm vastgelegde gradatie van servicekwaliteit, service efficiëntie en bedrijfsprocesondersteuning met betrekking tot garantie.
Daarnaast hebben de Boretti en M-System producten een CE-markering. Dit bevestigt, dat het product voldoet aan de geldende Europese richtlijnen in verband met de productveiligheid.

6. Uitsluitingen garantieplicht
De garantieplicht van Boretti vervalt indien één of meerdere van de volgende omstandigheden zich voordoen. U heeft geen garantie indien een storing, defect of schade:

 • is ontstaan door reparaties uitgevoerd door een niet geautoriseerde reparateur;
 • is veroorzaakt door onvoorziene weersinvloeden, zoals bliksemschade, brandschade en natuurrampen;
 • is ontstaan als gevolg van nalatig onderhoud;
 • opzettelijk is toegebracht (misbruik, verwaarlozing);
 • het gevolg is van gebruikersfouten, door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing;
 • het directe gevolg is van wijzigingen/ modificaties aan producten door een derde;
 • is veroorzaakt door het niet opvolgen van de installatievoorschriften;
 • is ontstaan door onvoldoende bescherming van de outdoor producten tegen weersinvloeden.

7. Overige bepalingen

 • De garantie is overdraagbaar op een nieuwe eigenaar binnen de gestelde garantieperiode;
 • Deze garantie is alleen van toepassing op producten die zijn aangeschaft bij een door Boretti B.V. geautoriseerde dealer;
 • Deze garantie is alleen van toepassing op keukenapparatuur en niet op klein huishoudelijk, outdoor apparatuur, kranen en accessoires van Boretti;
 • Bij geen garantie, verwijzen wij u voor de reparatietarieven naar www.boretti.com/nl/service/reparatie-service/tarieven.

8. €99,‐ eigen bijdrage
Voor iedere servicebezoek van de servicedienst, brengt Boretti B.V. een eenmalige eigen bijdrage van slechts €99,- in rekening. Deze kosten kunt u contant of per PIN-betaling ter plaatse voldoen.

9. Contact
Vanzelfsprekend staan de medewerkers van onze servicedienst u graag te woord over onze keukenapparatuur en outdoor producten. Voor meer informatie kunt u op werkdagen van maandag tot donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur, op vrijdag tussen 8.30 en 16.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur contact met ons opnemen. Via de volgende contactgegevens komt u direct in contact met onze servicedienst:
Telefoon: +31(0)20-436 35 25
Website: www.boretti.com/nl/service/service-aanvraag