Klein huishoudelijk

Ondanks dat Boretti er alles aan doet om de kwaliteit van haar apparaten op het hoogste niveau te houden, kan het gebeuren dat een apparaat een mankement vertoont. Voor klein huishoudelijke apparaten kunt U op de volgende manier uw servicemelding kenbaar maken:

Service aanvragen
Voor het kenbaar maken van een service aanvraag klikt u hier

Onderdelen aanvragen
Per mail: info@linea2000.be

Per telefoon: (0032) 14 21 71 91

Online: Boretti electro

 

E_CORE_WARNING Error in file Unknown at line 0: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php71/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/imagick.so' - libMagickWand.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory