FAQ: Vaatwassers

De vaatwasser doet niets. Wat kan ik hier tegen doen?

Dit kan meerdere oorzaken hebben. Controleert u de volgende punten:

 • Brandt het controlelampje?
 • Krijgt de machine stroom?
 • Is er een zekering gesprongen?
 • Is de aardlekschakelaar uitgeschakeld?
 • Zit de deur goed dicht?

Probeer de vaatwasser te resetten volgens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing.
Biedt geen van de bovenstaande aanwijzingen een oplossing voor uw probleem? Vul dan een serviceaanvraag in en onze klantenservice zal u helpen.

Er is onvoldoende watertoevoer (F5 foutcode)

Controleer of de kraan volledig open staat en of er geen onderbreking in de watertoevoer is.
Sluit de waterkraan, maak de watertoevoerslang los van de kraan en maak het filter op het aansluiteinde van de slang schoon. Vervolgens start u de machine weer. Als deze storing zich voort blijf doen verzoeken wij u contact op te nemen middels het service formulier.

Het afvalwater in de machine wordt niet (goed) afgevoerd (F2 foutcode)

Foutcode F2 betekent dat de waterafvoerslang verstopt is.

 • De filters van uw vaatwasmachine kunnen verstopt zijn. Schakel eerst de machine uit en annuleer het gekozen vaatwasprogramma. Vervolgens neemt u het filter (zit in de bodemplaat binnenkuip) uit de machine. Maak het filter schoon onder de kraan met eventueel een vaatwasborstel. Plaats het filter weer terug in de machine. Als deze storing zich voort blijf doen verzoeken wij u contact op te nemen middels het service formulier.
 • De afvoerpomp wordt geblokkeerd. Dit herkent u door een brommend geluid. Verwijder de filters en anti-slurp kap om de blokkade te verwijderen. Wees hierbij voorzichtig, want de blokkade kan scherp zijn.

Overstroming (F1 of F3 foutcode)

Draai de kraan dicht, schakel het apparaat uit en neem contact op met onze klantenservice.

Het droogresultaat na een programma is slecht

Dit kan te maken hebben met een te lage dosering van het glansspoelmiddel of u gebruikt vaatwastabletten zonder glansspoelmiddel. In alle andere gevallen heeft de vaatwasser hoogstwaarschijnlijk een technisch probleem. Neem contact op via het serviceformulier

Storing in verwarming of storing door oververhitting

Neem contact op via het serviceformulier of via 020-4363439 (optie 2). Houdt uw modelnummer bij de hand (dit vindt u aan de zijkant van de vaatwasserdeur).

Vaatwasser staat vast in programma

Dit kan in enkele gevallen voorkomen. Er dient een reset uitgevoerd te worden:

 • Voor de series MVW680/MVW681/BVW88/BVW96: Druk de 2de en 3de toets van links tegelijk in tot 2 streepjes verschijnen.
 • Voor de series BVW652/BVW682: Programmatoets 3-4 seconden ingedrukt houden tot het END-lampje knippert.

De deur valt na het open doen naar beneden
Oplossing: de veeropspanning dient gesteld te worden. Zie montagehandleiding van de betreffende vaatwasser hoe u dit zelf kunt oplossen.

De vaatwasser schakelt de aardlekschakelaar uit. Wat kan ik doen?

 • Kijk of er vocht rond de machine aanwezig is. Wellicht is de aardlekschakelaar uitgeschakeld door het aanwezige vocht. Het vocht wegnemen en de aardlekschakelaar weer inschakelen.
 • Ruikt u een brandlucht? Verwijder de stekker uit het stopcontact en Neem contact op via het serviceformulier of via 020-4363439 (optie 2).
 • Controleer of de aansluiting geaard is.

Dient de bijgeleverde vochtwerende strip/plaat geplaatst te worden?
Ja, deze zorgt ervoor dat er geen vochtschade aan het (houten) aanrechtblad kan ontstaan.

Vaatwasser geeft condensvorming rondom de deur
Vaak te wijten aan het te diep inbouwen of niet waterpas gezet hebben van de vaatwasser.