Bezoek aan het experience center alleen mogelijk op afspraak. Plan uw bezoek via het contactformulier en er wordt contact met u opgenomen voor een afspraak. Maak afspraak »

Privacy Statement

Boretti verwerkt persoonsgegevens van haar relaties. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?
Wij zijn Boretti: Boretti creëert iconische keukenapparatuur en stijlvolle barbecues in uitzonderlijke Italiaanse stijl. Hiermee brengt Boretti de 'Italian Kitchen Lifestyle' bij je thuis. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen.
Boretti B.V. is gevestigd aan Abberdaan 114 (1046 AA) in Amsterdam.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, interessegebieden (bijvoorbeeld 'koken' of 'search'), functietitel, foto's, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement) en surfgedrag.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen
Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten bij Boretti persoonsgegevens verwerken.

Klantenadministratie en dienstverlening
In onze klantenadministratie houden we bij welke personen aankopen hebben gedaan, met daarbij de relevante contactgegevens. Van klanten houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je bestelling te transporteren en om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken en deelnamedetails om onze evenementen zo goed mogelijk te plannen.
Je kunt ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest en YouTube bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven en mailings
Je kan je bij ons aanmelden voor nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere e-mail uitschrijven.

Privacy waarborg
Om audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

Werving (marketing)
Boretti beweegt met de markt mee, en daarom benaderen wij nieuwe klanten, sponsoren, sprekers voor evenementen, experts voor inspiratiesessies, als ook werven wij nieuwe collega's. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails.
Voor Boretti campagnes (en merk gerelateerde campagnes zoals onze events) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.
Ook maken wij voor Boretti (en merk gerelateerde campagnes) gebruik van 'aangepaste doelgroepen' via social media platforms. Dit doen wij via Facebook , Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.
Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina's:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest
 • YouTube
 • LinkedIn

Let op: Het kan zo zijn dat je daarna nog steeds Boretti advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verbeteringen Boretti dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Bijzondere gegevens
Wij verwerken 2 typen bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht en etniciteit (foto's). Geslacht verwerken we om je aan te kunnen spreken met 'mevrouw' of 'meneer'. Foto's verwerken we om onze content meer sfeer te geven. Deze verwerkingen worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@boretti.com of +31(0)20-4363439.

Informatie en inzage
Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig.

Grondslagen van de verwerking
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (service contract, evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Boretti: het uitvoeren van onze doelstelling. Tot slot verwerken wij sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat dan met name over online tracking methodes om onze dienstverlening beter op de doelgroep of behoefte te laten aansluiten.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen derde ontvangers, maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met transportbedrijven om je bestelling op een door jouw opgegeven adres af te leveren. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Boretti.
Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links
Op de websites van Boretti kan het zijn dat je verwijzingen vindt naar andere websites of organisaties. Maak je gebruik van deze verwijzingen dan kom je in een andere omgeving met mogelijk een andere privacy statement.

Cookie statement
Wij gebruiken cookies op de websites van Boretti. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Webanalyse
Boretti maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de Boretti website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Boretti inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de Boretti website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Boretti website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de Boretti website optimaal werkt.
Boretti verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • het IP-adres
 • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm
 • vanaf welke pagina je op de Boretti website bent gekomen
 • wanneer en hoe lang je de Boretti website bezoekt of gebruikt
 • of je gebruik maakt van functionaliteiten van de Boretti website
 • welke pagina's je bezoekt op de Boretti website

Verwijderen
Je kunt jouw cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer 7 en 8
 • Internet Explorer 9
 • Safari
E_CORE_WARNING Error in file Unknown at line 0: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php71/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/imagick.so' - libMagickWand.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory